Alle samlinger
Praktisk
GEODIS
GEODIS - Information og krav
GEODIS - Information og krav

Når du sender pakker og paller med GEODIS er det vigtigt, at du overholder de tilladte pakkedimensioner og vægt.

Nicklas Nguyen avatar
Skrevet af Nicklas Nguyen
Opdateret over en uge siden

Fragtprodukter

På Shipmondo kan du købe GEODIS fragtprodukter/forsendelser.

Med GEODIS kan du sende både pakker og paller, derudover er afhentning af din pakke/dit gods inkluderet i fragtprisen.

GEODIS tilbyder forsendelser i hele Europa og USA i tæt samarbejde med DHL Express, FedEx, UPS, m.fl.

NB! Geodis tilbyder ikke forsendelser indenfor Danmark, og ej hellere fra Danmark til udlandet. Er du en dansk virksomhed kan du med benytte GEODIS til import fra udlandet (f.eks. hjemtage varer fra leverandører fra udlandet) og returforsendelser fra udlandet).

GEODIS Express

Med GEODIS Express kan du få dør-til-dør-levering af din forsendelse inden for næste mulige arbejdsdags ophør.

Produktet er oplagt til tidskritiske internationale forsendelser.

GEODIS Economy

GEODIS Economy giver mulighed for dør-til-dør-levering inden for et vist antal dage af enkelt-, flerkolli- og palle-forsendelser.

Produktet er oplagt til mindre hastende og typisk tungere forsendelser.

Mål og dimensioner

Forsendelser der sendes med GEODIS må indeholde flere kolli/pakker.

Vejer et kolli under 20 kg, er det vigtigt, at kolliet skal kunne læses på vogn af én mand.

Hvis et kolli vejer over 20 kg, er det et krav, at indholdet skal ligge på en palle. Det er ikke muligt at få den anvendte palle retur eller få byttet palle, når GEODIS afhenter forsendelsen.

Det er vigtigt, at du overholder de tilladte mål, når du sender med GEODIS. Ved overskridelse af de maksimale mål, vil du blive opkrævet for et oversize-gebyr.

Maks. længde

Maks. højde

Max. vægt

120 cm

120 cm

1.000 kg

Fragtpris

Fragtprisen afhænger af afhentnings- og leveringsadressen, samt forsendelsens fysiske vægt og volumetriske vægt.  Derfor er et vigtigt, at du angiver korrekt vægt og mål, når du bestiller en forsendelse med GEODIS.

Volumetrisk vægt

En forsendelses volumetriske vægt (også kaldet dimensionale vægt) er en beregning, som afspejler en pakkes massefylde. En mindre tæt genstand optager generelt mere plads i forhold til sin egentlige vægt. Den volumetriske  beregnes og sammenlignes med forsendelsens faktiske vægt for hvert kolli for at finde frem til, hvilken der er størst; den største vægt bruges til at beregne forsendelsesomkostningerne.

GEODIS' volumentriske vægt beregnes således:

GEODIS Express 

Volumentrisk vægt (kg) = Længde (m) x Bredde (m) x Højde (m) x 200  

GEODIS Economy 

Volumentrisk vægt (kg) = Længde (m) x Bredde (m) x Højde (m) x 250  

Ikke tilladt indhold

GEODIS forsendelser må ikke indeholde værdifulde smykker og ure, værdipapirer, uerstattelige genstande, pornografi, piratkopier, dyr, ulovlige pelse, planter, menneskelige rester eller aske, våben, ammunition, narkotika, væske, farligt gods i henhold til IATA og ADR regler. Yderligere restriktioner kan også gælde og er ikke begrænset til lovgivningen i visse lande. 

Som afsender er det dit ansvar at sikre, at indholdet af din forsendelse er acceptabelt og i overensstemmelse med lovgivningen i både afsender- og modtagerland.

Hvis du er usikker på, om dine varer kan transporteres eller hvis der er nogen restriktioner af indholdet, bedes du kontakte vores kundeservice.

Emballagekrav

Indholdet skal være emballeret på en sådan måde, at det kan sammenlæsses med andet gods og tåle vejtransport i presenningsopbyggede lastbiler. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck.

Det er afsenders ansvar, at en forsendelse er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet, og som endvidere forhindrer, at forsendelsen volder skade på andre forsendelser, GEODIS eller tredjemand.

Du kan finde vejledning til emballering her.

Klargøring og afhentning af forsendelse

Forsendelsen skal være forsynet med en pakkelabel. Hvis en forsendelse skal til en destination, som kræver indfortoldning, er det vigtigt, at informationerne for proformafaktura bliver oplyst og indtastet korrekt.

Når forsendelser afhentes, skal der vedlægges en End of Day liste, som kan udskrives fra din Shipmondo-konto.

Afhentning kan bestilles elektronisk på din Shipmondo-konto. Afhentning kan kun finde sted på alle dage, undtagen lørdage, søndage og helligdage.

Hvis en forsendelse bliver bestilt inden kl. 10:00, kan afhentningen ske på samme dag. Det er vigtigt, at afhentningen står klar til afhentning, når GEODIS kommer for at hente forsendelsen.

Tillægsydelser og priser

Når du booker forsendelser med GEODIS, er der en række gebyrer for tillægsydelser, som kan blive pålagt din forsendelse. Det er eksempelvis, hvis din forsendelse ikke opfylder transportørens krav eller af andre årsager kræver særlig håndtering af transportøren.

Det er derfor vigtigt, at du læser og kender til de forskellige tillægsydelser.

Øvrige vilkår og betingelser

For øvrige vilkår, herunder fortoldning, vareforsikring m.m. henvises til GEODIS' underleverandør/undertransportør's vilkår og betingelser:

Besvarede dette dit spørgsmål?