Når du sender pakker og paller med Mover er det vigtigt, at du overholder de tilladte pakkedimensioner og vægt.

Fragtprodukter

Når du opretter en Mover-forsendelse gennem Shipmondo, skal du vælge et køretøj, der svarer til vægten og målene på din forsendelse. Du kan vælge at have dine forsendelser transporteret med bil, varevogn eller liftvogn. Det er derfor vigtigt, at du vælger det rigtige type køretøj, der modsvarer din forsendelse, når du booker din Mover-forsendelse.

Forsendelser, der sendes med Mover, må indeholde flere kolli ved både pakker og palle-forsendelser.

Bil

Denne forsendelsestype er beregnet til transport af pakker.

Antal pakker/kolli pr. forsendelse er begrænset af de maksimale vægt/mål for forsendelsen.

NB! En enkelt kolli/pakke må ikke veje mere end 30 kg, og den maksimale vægt for en samlet forsendelse er 100 kg.

Varevogn

Denne forsendelsestype er beregnet til transport af pakker og paller. Antal pakker pr. forsendelse er begrænset af de maksimale vægt/mål for forsendelsen.

Det maksimale antal paller pr. forsendelse er 3 stk.

NB! Den maksimale vægt per kolli er 30 kg for pakker og 400 kg for paller. Den maksimale vægt for en samlet forsendelse er 1.000 kg.

Liftvogn

Denne forsendelsestype er beregnet til transport af pakker og paller. Antal pakker pr. forsendelse er begrænset af de maksimale vægt/mål for forsendelsen.

Det maksimale antal paller pr. forsendelse er 8 stk.

NB! Den maksimale vægt per kolli er 30 kg for pakker og 400 kg for paller. Den maksimale vægt for en samlet forsendelse er 800 kg.

Afhentning og levering

Mover tilbyder en hurtig måde at få forsendelser transporteret fra A til B i Danmark. Booking af afhentning sker automatisk ved bestilling og levering sker så hurtigt, som trafikken tillader det.

Afhentning

Mover tilbyder afhentning i følgende områder/postnumre: 1000-2990 (Storkøbenhavn), 4000 (Roskilde), 4600 (Køge) og 8000-8381 (Aarhus), dog kun for brofaste øer i disse postnumre.

Forsendelser afhentes indenfor 30 min. fra oprettelsestidspunktet. Det er også muligt at angive en ønsket afhentningsdato/tidspunkt ved booking af en forsendelse.

Det er vigtigt, at forsendelsen står klar til afhentning, når Mover kommer for at afhente. Ved bestilling af Mover-transport er der medregnet 5 min. læssetid/ventetid i forbindelse med afhentningen. Læssetid/ventetid brugt derudover afregnes jf. gældende takster for ekstraordinære aktiviteter, som beskrevet her. Den maksimale ventetid er 2 timer.

Såfremt Mover ikke kan komme i kontakt med afsender, eller afsender ikke kan anvise et alternativt leveringssted straks, er Mover, efter en venteperiode på leveringsstedet, berettiget til at returnere varerne til den oprindelige afhentningsadresse. Ventetid samt returnering af varerne betales af afsender.

Afhentning sker ved rampe eller kantsten.

Levering

Levering af pakker/paller med Mover kan bestilles til alle private- og erhvervsadresser på alle brofaste øer i Danmark.

Ved bestilling af Mover er der medregnet 5 min. læssetid/ventetid, ved både afhentning og levering. Læssetid/ventetid brugt derudover afregnes jf. gældende takster for ekstraordinære aktiviteter, som beskrevet her. Den maksimale ventetid er 2 timer.

I tilfælde af alternativ levering eller retur, hvor Mover ikke kan aflevere til modtager eller aflevere til på forhånd aftalte og anviste sted, vil afsender være forpligtet til at betale for de ekstra omkostninger, der er forbundet med en sådan alternativ levering eller retur.

Levering sker ved rampe eller kantsten.

NB! Såfremt der ikke er en bemyndiget modtager til stede ved returneringen, er Mover berettiget til at efterlade varerne. Herefter skal risikoen for varerne anses for overgået til afsenderen af varerne, og varerne er ikke længere omfattet af Movers forsikring.

Ikke tilladt indhold

Forsendelser sendt gennem Shipmondos aftale med Mover må ikke indeholde levende dyr, ulovlige eller farligt/ADR gods f.eks. sprængstoffer, farlige kemikalier, fyrværkeri, narkotika, våben og ammunition.

Forsendelser må heller ikke indeholde gas og/eller luft under tryk, butan, metan, propan og andre flydende gasser eller petrokemikalier.

Der må heller ikke sendes varer, der skal anvendes til eller er opnået i forbindelse med ulovlige handlinger.

Det er dit ansvar som afsender altid at sikre, at indholdet af din pakke er acceptabelt og ikke krænker nogen lov eller regering.

Hvis du er usikker på, om dine varer kan transporteres, eller hvis der er nogen restriktioner af indholdet, bedes du kontakte Mover kundeservice.

Forsikring og erstatning ved skade

Forsikringsdækningen afhænger af værdien af varer og er forsikret med maksimal dækning á 75.000 kr. pr. transport med en selvrisiko på 1.000 kr.

Forsikringen dækker maksimalt den enkelte genstand med dennes genanskaffelsespris dvs. værdien umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, konjunkturer, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Dokumentation for varens værdi er påkrævet.

Forsikringen dækker ikke tab eller skade, der opstår som følge af kundens egen uagtsomhed. Ved uagtsomhed forstås eksempelvis manglende forsvarlig indpakning af varerne. Det er heller ikke muligt at kræve erstatning for indirekte skader eller indirekte omkostninger, herunder produktion arbejdstimer m.m.

For mere info bedes du kontakte Mover kundeservice.

Emballagekrav

Afsenders varer skal være forsvarligt indpakket og emballeret til at kunne klare transportens almindelige forløb.

Forsvarlig indpakning og emballering er afsenders eget ansvar.

Tillæg/priser for ekstraordinære aktiviteter

Mover afregner et tillæg for ekstraordinære aktiviteter. Det er vigtigt, at du læser og kender til disse. Læs mere om tillæg/priser for Movers ekstraordinære aktiviteter her.

Fandt du dit svar?