Opsætning af webhook

Sådan opretter du webhooks for dine forsendelser, ordrer og kladder i Shipmondo.

Mikkel Otte Pedersen avatar
Skrevet af Mikkel Otte Pedersen
Opdateret over en uge siden

Hvis du ønsker at få information vedrørende dine forsendelser, ordrer og kladder sendt løbende til dit eget system, kan du oprette webhooks for at få mulighed for dette.

For at oprette et webhook skal du følge disse to trin.

1. Opret et slutpunkt

For at kunne modtage beskeder fra webhooks skal du have oprettet et slutpunkt i dit IT system, som beskeden kan sendes til fra Shipmondo.

Der er nogle krav til det slutpunkt, der opsættes for at modtage beskederne:

  • Slutpunktet skal anvende HTTPS og skal derfor have et gyldigt SSL/TLS certifikat

  • Slutpunktet skal kunne modtage JSON data

  • Slutpunktet skal kunne dekryptere JWT data, som er enkrypteret med HS256 algoritmen, ved brug af en selvvalgt nøgle

  • Slutpunktet skal kunne modtage beskeden og returnere et svar med status kode 200 indenfor 5 sekunder

Kravene til slutpunktet er beskrevet i flere detaljer i denne artikel.

NB! Slutpunktet kan anvendes til at modtage beskeder fra flere webhooks, og det vil derfor ikke være påkrævet at oprette et nyt slutpunkt for hvert webhook.

2. Opret et webhook i Shipmondo

Når der er oprettet et slutpunkt, som kan modtage beskederne fra webhooket, kan du oprette dit webhook i Shipmondo.

For at gøre dette skal du gå til Indstillinger > Integration > Webhook og klikke på Plus-knappen (+) nederst til højre.

Udfyld felterne som følger:

  • Navn: et navn du kan bruge til at identificere dit webhook i oversigten

  • Slutpunkt: URL adressen til det slutpunkt du har oprettet i trin 1

  • Nøgle: nøglen der skal anvendes til at enkryptere og dekryptere webhook beskederne med JWT

  • Ressource: den ressource du ønsker, at beskederne indeholder information om

  • Handling: den handling du ønsker skal udløse webhook beskeden

Sæt flueben i Aktiv. Klik på Opret.

Dit webhook er nu sat op, og du vil begynde at modtage beskeder på dit slutpunkt, når den valgte handling foretages.

Læs mere om hvordan beskederne fra vores webhooks er opbygget her.

Besvarede dette dit spørgsmål?