I denne vejledning kan du læse om, hvordan du bogfører dine bilag, når du anvender saldobetaling.

Der er to typer bilag, som du skal bogføre, når du benytter saldobetaling:

  • Optankningskvittering
  • Månedlig faktura

Optankningskvittering / Indbetalingskvittering

Hver gang du tanker din Shipmondo-konto op, bliver der oprettet en optankningskvittering, som du kan hente under Forbrug > Optankninger.

Eksempel på en kvittering for en saldooptankning:

En optankningskvittering er ikke en faktura og indeholder ikke moms. 

Et forbrug/køb finder først sted, når du benytter den indenstående saldo til køb af ydelser/forsendelser på Shipmondo.

Når du tanker op, flytter du regnskabsteknisk set penge/midler fra din bankkonto til din Shipmondo-saldo.

Bogføring af saldooptankning

Du sørge for at oprette en finanskonto, der repræsenterer din Shipmondo saldobeholdning-konto på samme måde, som du har en bankbeholdning-konto på din kontoplan i dit regnskabssystem under likvide beholdninger.

Når du tanker op (f.eks. 1.000 DKK), så skal du kreditere banken med 1.000 DKK og debitere din Shipmondo saldobeholdning-konto med det samme beløb.

Som bilag til regnskabet skal du bruge den pågældende optankningskvittering.

På den måde har du ajourført din flytning af penge/midler mellem beholdningerne.

Månedlig faktura

Når du benytter saldobetaling, opgør vi hver 1. i måneden dit forbrug i den foregående måned og opretter en faktura, hvor dit forbrug/dine køb fremgår.

Her udspecificeres forsendelse ID, fragtprodukt, , moms m.m. 

Din månedlige faktura kan du hente under Forbrug > Fakturaer

Herunder er et eksempel på, hvordan en månedsfaktura og tilhørende specifikation ser ud (datoen vil bare være ultimo dato i måneden):

Bogføring af den månedlige faktura

Den månedlige faktura er din omkostning/fragtforbrug. 

I dit regnskabsprogram skal du debitere din konto for indkøb af fragt, og som modkonto skal du kreditere Shipmondo saldobeholdning-konto, som du tidligere har debiteret med 1.000 DKK.

Fandt du dit svar?