Spring videre til hovedindholdet
Alle samlingerPraktisk
Regnskabsmæssig håndtering af saldooptankning og månedlig faktura
Regnskabsmæssig håndtering af saldooptankning og månedlig faktura

Her finder du en vejledning, der beskriver, hvordan man skal bogføre saldooptankning og månedlig faktura.

Jelena Hansen avatar
Skrevet af Jelena Hansen
Opdateret over en uge siden

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du bogfører dine bilag, når du anvender saldobetaling.

Der er to typer bilag, som du skal bogføre, når du benytter saldobetaling:

  • Optankningskvittering

  • Månedlig faktura

Optankningskvittering / Indbetalingskvittering

Hver gang du tanker din Shipmondo-konto op, bliver der oprettet en optankningskvittering. Den henter du ved at klikke på dit firmanavn øverst til højre og derefter under Betaling > Kvitteringer.

Eksempel på en kvittering for en saldooptankning:

En optankningskvittering er ikke en faktura og indeholder ikke moms. 

Et forbrug/køb finder først sted, når du benytter den indenstående saldo til køb af ydelser/forsendelser på Shipmondo.

Når du tanker op, flytter du, regnskabsteknisk set, penge/midler fra din bankkonto til din Shipmondo-saldo.

Bogføring af saldooptankning

Du sørge for at oprette en finanskonto, der repræsenterer din Shipmondo saldobeholdning-konto på samme måde, som du har en bankbeholdning-konto på din kontoplan i dit regnskabssystem under likvide beholdninger.

Når du tanker op (f.eks. 1.000 DKK), så skal du kreditere banken med 1.000 DKK og debitere din Shipmondo saldobeholdning-konto med det samme beløb.

Som bilag til regnskabet skal du bruge den pågældende optankningskvittering.

På den måde har du ajourført din flytning af penge/midler mellem beholdningerne.

Månedlig faktura

Når du benytter saldobetaling, opgør vi hver 1. i måneden dit forbrug i den foregående måned og opretter en faktura, hvor dit forbrug/dine køb fremgår.

Her udspecificeres forsendelse ID, fragtprodukt, , moms m.m. 

Din månedlige faktura kan du hente ved at klikke på dit firmanavn øverst til højre og derefter under Fakturering > Fakturaer.

Herunder er et eksempel på, hvordan en månedsfaktura og tilhørende specifikation ser ud (datoen vil bare være ultimo dato i måneden):

Bogføring af den månedlige faktura

Den månedlige faktura er din omkostning/fragtforbrug. 

I dit regnskabsprogram skal du debitere din konto for indkøb af fragt, og som modkonto skal du kreditere Shipmondo saldobeholdning-konto, som du tidligere har debiteret med 1.000 DKK.

Månedlig kreditnota

Når du krediterer en forsendelse der er blevet betalt fra din Shipmondo saldo, bliver den noteret på en samlet månedlig kreditnota der bliver udstedt på samme måde som en månedlig faktura, hver 1. i måneden for den foregående måned.

Her udspecificeres forsendelse ID, fragtprodukt, , moms m.m.

Din månedlige kreditnota kan du hente ved at klikke på dit firmanavn øverst til højre og derefter under Fakturering > Kreditnotaer.

Bogføring af den månedlige kreditnota

Den månedlige kreditnota er det der skal modregnes dine månedlige omkostninger/fragtforbrug.

I dit regnskabsprogram skal du kreditere din konto for indkøb af fragt, og som modkonto skal du debitere Shipmondo saldobeholdning-konto, for at registrere at din Shipmondo saldo er blevet opskrevet med det beløb der står på din månedlige kreditnota.

Opskrivning af din Shipmondo saldo sker løbende når du krediterer dine saldo-betalte forsendelser. Det er bare selve bogføring at du skal håndtere samlet ud fra din månedlige kreditnota.

Besvarede dette dit spørgsmål?