Alle samlinger
Shipmondo Payments
Opsætning
Shipmondo Payments - Opsætning af betalingsmodul på din webshop
Shipmondo Payments - Opsætning af betalingsmodul på din webshop
Opsæt Shipmondo Payments i dit webshopsystem og modtag betalinger online.
Tea Krestine Johansen avatar
Skrevet af Tea Krestine Johansen
Opdateret for mere end en uge siden

Shipmondo Payments gør det nemt og billigt at modtage betalinger online. Læs hvordan du kommer i gang med Shipmondo Payments her.

Du kan integrere Shipmondo Payments gennem Reepay (vores partner) plug’n play integrationer og moduler til alle de mest populære webshopssystemer. Du kan desuden integrere gennem API.

Find dit webshopsystem herunder og gå til opsætningsguide.

Betalingsmoduler til webshopsystemer:

Besvarede dette dit spørgsmål?