Får du ofte efterkrav på dine forsendelser eller fordi du bruger vores Returportal, så kan du aktivere automatisk betaling af efterkrav og spare tid.

Funktionen sørger for at dine efterkrav bliver betalt, og du vil automatisk få udstedt en faktura med en opgørelse en gang om måneden.

Du aktiverer funktionen under Indstillinger > Betaling > Betalingsindstillinger.
Sæt flueben i Betal efterkrav automatisk med saldo og klik på Gem.

Fandt du dit svar?