For at kunne hæve betalinger på dine ordrer m.m. direkte fra Shipmondo, så skal API adgang til din betalingsgateway tilføjes til din Shipmondo-konto.

Der skal bruges følgende oplysninger til opsætningen:

  • Dit betalingsgateway forretningsnummer (også kendt som merchant number)

  • Dit betalingsgateway webservice kodeord

1. Find dit forretningsnummer i Epay

Log på din Epay administration og gå til Settings > Payment System.

Noter din production Merchant number ned. 

I nedestående eksempel er den 6131325.

2. Opret dit webservice kodeord

Gå til API webservices > Access.

Angiv et selvvalgt kodeord i feltet Password for the webservice og klik på Save password.

Derudover skal du give Shipmondo's to IP-adresser adgang til din betalingsgateway. 

Udfyld IP-adressen 54.194.98.136 i feltet Add new IP-address og skriv "Shipmondo" i Own note. Klik derefter på Add IP address, som vist på skærmbilledet foroven.

Gentag det samme for IP-adresserne 54.194.86.204 og 192.161.174.9.

IP-adresserne vil herefter bliver tilføjet under IP addresses with access to the webservice.

3. Tilføj din betalingsgateway til din Shipmondo-konto

Log på din Shipmondo-konto her

Gå til Indstillinger > Integration > Betalingsgateways og klik på Plus-knappen (+), nederst til højre.

Giv din betalingsgateway et navn og vælg "Epay" under Udbyder.

Angiv derefter dit Forretningsnummer (Merchant number) og Kodeord fra punkt 1 og 2 og klik på Opret.

Herefter er du klar til at tilknytte din betalingsgateway til din ordreintegration.

Fandt du dit svar?