Gå til Shipmondo

For at kunne hæve betalinger på dine ordrer m.m. direkte fra Shipmondo, så skal API adgang til din betalingsgateway tilføjes til din Shipmondo-konto.

Der skal bruges følgende oplysninger til opsætningen:

  • Dit betalingsgateway forretningsnummer (også kendt som merchant number)

  • Dit betalingsgateway webservice kodeord

1. Find dit forretningsnummer i Epay

Log på din Epay administration og gå til Settings > Payment System.

Noter din production Merchant number ned. 

I nedestående eksempel er den 6131325.

2. Opret dit webservice kodeord

Gå til API webservices > Access.

Angiv et selvvalgt kodeord i feltet Password for the webservice og klik på Save password.

Derudover skal du give Shipmondo's IP-adresse adgang til din betalingsgateway. 

Udfyld IP-adressen 192.161.174.9 i feltet Add new IP-address og skriv "Shipmondo" i Own note. Klik derefter på Add IP address, som vist på skærmbilledet foroven.

IP-adressen vil herefter bliver tilføjet under IP addresses with access to the webservice.

3. Tilføj din betalingsgateway til din Shipmondo-konto

Log på din Shipmondo-konto her

Gå til Indstillinger > Integration > Betalingsgateways og klik på Plus-knappen (+), nederst til højre.

Giv din betalingsgateway et navn og vælg "Epay" under Udbyder.

Angiv derefter dit Forretningsnummer (Merchant number) og Kodeord fra punkt 1 og 2 og klik på Opret.

4. Tilknyt betalingsgateway til din ordre integration

En webshop kan benytte en til flere betalingsgateways. For at du kan hæve/refundere betalinger på en ordre fra Shipmondo, så skal du angive, hvilke betalingsgateways, der benyttes, i opsætningen af din ordreintegration.

Har du spørgsmål til ovenstående? Så kontakt vores kundeservice-team.

Besvarede dette dit spørgsmål?