Alle samlinger
Praktisk
dao
dao - Pakketyper og krav
dao - Pakketyper og krav

Når du sender pakker med dao er det vigtigt, at du overholder de tilladte pakkedimensioner og vægt.

Nicklas Nguyen avatar
Skrevet af Nicklas Nguyen
Opdateret over en uge siden

Fragtprodukter

Når du køber dao forsendelser gennem Shipmondo kan du vælge mellem flere forskellige fragtprodukter:

daoSHOP (indleveret)

Med daoSHOP kan du levere pakker til en dao pakkeshop, hvor dine kunder kan afhente pakkerne.

Har du en webshop, så kan du med Shipmondos gratis fragtmoduler lade dine kunder selv vælge udleveringssted, når de handler hos dig.

Det er muligt at sende rør med daoSHOP. Røret må maksimal være 60 cm langt og have en diameter på maksimalt 10 cm.

Sendes der almindelige pakker, så må pakken have følgende mål:

Længde + omkreds

Maks. længde

Maks. vægt

240 cm

80 cm

15 kg

NB! dao opkræver et oversize-tillæg, når forsendelsen falder udenfor de tilladte mål. Se mere under afsnittet Tillægsydelser og priser.

daoHOME (indleveret)

Med daoHOME kan du få pakker leveret direkte til hjemmeadressen hos dine kunder.

dao pakker bliver distribueret om natten og leveret tidligt om morgenen til modtagerne.

Det er muligt at sende rør med dao hjemmelevering. Røret må maksimal være 40 cm langt og have en diameter på maksimalt 10 cm.

Sendes der almindelige pakker, så må pakken have følgende mål:

Længde + omkreds

Maks. længde

Maks. vægt

120 cm

55 cm

5 kg

NB! dao opkræver et oversize-tillæg, når forsendelsen falder udenfor de tilladte mål. Se mere under afsnittet Tillægsydelser og priser.

Sådan beregner du omkreds + længde

Længde:

Længde er den længste side på pakken. Den længste side af pakken i nedenstående eksempel er 30 cm (denne må max. måle 55 cm).

Omkreds:

Omkreds beregnes ved at måle de to korteste sider (bredde og højde) og gange resultatet med 2. I nedenstående eksempel er bredde og højde hhv. 15 cm og 20 cm.

Omkredsen bliver derfor 2 x 15 cm + 2 x 20 cm = 70 cm.

Omkreds + længde:

Omkreds + længe bliver derfor 70 cm +30 cm = 100 cm.

(denne må max. være 120 cm ved daoHOME og 200 cm ved daoSHOP).

Leveringstid

Pakker der sendes med dao har en leveringstid på 1-3 dage.

Indlevering af dao forsendelser

dao har over 800 Pakkeshops. Find daos indleveringssteder her.

Forsikring og erstatning ved skade

En forsendelse med dao er forsikret op til 1.000 DKK af kostprisen.

Ikke tilladt indhold

Pakker der sendes med dao må ikke have følgende indhold: Farligt indhold, levende eller døde dyr, våben eller våbendele, letfordærvelige varer og kopiprodukter.

Emballagekrav

Pakker skal kunne stables og tåle stød, tryk og rystelser.

Det er afsenders ansvar, at en pakke er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet ved sædvanlig pakkehåndtering, herunder maskinsortering, og som endvidere forhindrer, at pakken volder skade på andre forsendelser, dao eller tredjemand. Emballagen skal være transportegnet.

Porcelæn, glas og tilsvarende skrøbelige genstande skal emballeres i en kraftig kasse, der er fyldt op med et velegnet materiale til at beskytte indholdet, for eksempel kugler eller ”chips” af skumpolystyren. Det skal sikres, at der under transporten ikke kan ske gnidninger eller stød både mellem genstandene i forsendelsen og mellem genstandene og siderne på emballagen.

Væsker og stoffer, der har let ved at kondensere, skal være anbragt i beholdere, der er fuldstændigt sikrede mod udsivning. Den enkelte beholder skal være anbragt i en særlig solid kasse indeholdende et beskyttende materiale, som er velegnet til at absorbere væsken i tilfælde af brud på beholderen.

Teknisk udstyr, herunder computer-, edb- og laserudstyr og lignende skal sendes i en kraftig kasse og skal inde i kassen være emballeret med tætsiddende formstøbt stødabsorberende materiale, f.eks. flamingo. Emballagen skal være tilpasset det pågældende tekniske udstyr, således at det tekniske udstyr er tilstrækkeligt sikret mod stødpåvirkninger og ikke under transporten kan bevæge sig i forhold til emballagen eller andre genstande i samme forsendelse.

dao er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen. Såfremt dao ved indleveringen eller under omdelingen af en pakke opdager, at pakken ikke er emballeret forsvarligt, er dao berettiget til at afbryde befordringen.

dao kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for afsenderens regning og risiko.

Tillægsydelser og priser

Når du booker forsendelser med dao, er der en række gebyrer for tillægsydelser, som kan blive pålagt din forsendelse. Det er eksempelvis, hvis din forsendelse ikke opfylder transportørens krav eller af andre årsager kræver særlig håndtering af transportøren.

Det er derfor vigtigt, at du læser og kender til de forskellige tillægsydelser.

Besvarede dette dit spørgsmål?