Fragtprodukter

På Shipmondo kan du købe DHL Express fragtprodukter/forsendelser til hele verden.

Med DHL Express kan du sende både pakker og paller, derudover er afhentning af din pakke/dit gods på din adresse inkluderet i fragtprisen.

DHL Express Worldwide

Med DHL Express Worldwide kan du få dør-til-dør-levering af din forsendelse inden for næste mulige arbejdsdags ophør.

Produktet er oplagt til tidskritiske internationale forsendelser.

DHL Economy Select

DHL Economy Select giver mulighed for dør-til-dør-levering inden for et vist antal dage af enkelt-, flerkolli- og palle-forsendelser.

Produktet er oplagt til mindre hastende og typisk tungere forsendelser.

Mål og dimensioner

Forsendelser der sendes med DHL Express må indeholde flere kolli/pakker.

Vejer et kolli under 20 kg, er det vigtigt, at kolliet skal kunne læses på vogn af én mand.

Hvis et kolli vejer over 20 kg, er det et krav, at indholdet skal ligge på en palle. Det er ikke muligt at få den anvendte palle retur eller få byttet palle, når DHL Express afhenter forsendelsen.

Det er vigtigt, at du overholder de tilladte mål, når du sender med DHL Express. Ved overskridelse af de maksimale mål, vil du blive opkrævet for et oversize-gebyr.

Maks. længde

Maks. højde

Maks. vægt

120 cm

120 cm

1.000 kg

Ikke tilladt indhold

DHL Express forsendelser må ikke indeholde værdifulde smykker og ure, værdipapirer, uerstattelige genstande, pornografi, piratkopier, dyr, ulovlige pelse, planter, menneskelige rester eller aske, våben, ammunition, narkotika, væske, farligt gods i henhold til IATA og ADR regler. Yderligere restriktioner kan også gælde og er ikke begrænset til lovgivningen i visse lande. Læs mere her.

Det er dit ansvar som afsender altid at sikre at indholdet af din pakke er acceptabelt og ikke krænker nogen lov eller regering.

Hvis du er usikker på, om dine varer kan transporteres eller hvis der er nogen restriktioner af indholdet, bedes du kontakte DHL Express kundeservice på tlf. nr. +45 70 345 345.

Emballagekrav

Indholdet skal være emballeret på en sådan måde, at det kan sammenlæsses med andet gods og tåle vejtransport i presenningsopbyggede lastbiler. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck.

Det er afsenders ansvar, at en forsendelse er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet, og som endvidere forhindrer, at forsendelsen volder skade på andre forsendelser, DHL Express eller tredjemand.

Du kan finde DHL Express’ guide til emballering her.

Klargøring og afhentning af forsendelse

Forsendelsen skal være forsynet med en pakkelabel. Hvis en forsendelse skal til en destination, som kræver indfortoldning (lande uden for EU), er det vigtigt, at informationerne for proformafaktura bliver oplyst og indtastet korrekt.

Når forsendelser afhentes, skal der vedlægges en End of Day liste, som kan udskrives fra din Shipmondo-konto.

DHL Express kan afhente forsendelser på adresser, der ligger på brofaste øer i Danmark.

Afhentning kan bestilles elektronisk på din Shipmondo-konto. Afhentning kan kun finde sted på alle dage, undtagen lørdage, søndage og helligdage.

Hvis en forsendelse bliver bestilt inden kl. 10:00, kan afhentningen ske på samme dag. Det er vigtigt, at afhentningen står klar til afhentning, når DHL Express kommer for at hente forsendelsen.

Tillæg/priser for ekstraordinære aktiviteter

DHL Express afregner et tillæg for ekstraordinære aktiviteter. Det er vigtigt, at du læser og kender til disse. Læs mere om tillæg/priser for DHL Express' ekstraordinære aktiviteteter her.

DHL Express’ øvrige vilkår og betingelser

Med DHL Express kan du sende til hele verden, dog skal du være opmærksom på, hvis du sender til Rusland med DHL Express, så kan der kun leveres til erhverv.

dette link kan du læse nærmere om DHL Express øvrige vilkår og betingelser for transport, herunder bl.a. fortoldning, vareforsikring, omstændigheder udenfor DHL’s kontrol, afsenders garantier og indeståelser.

Fandt du dit svar?