Alle samlinger
Forsendelser
Forsendelsesoversigt til transportør
Forsendelsesoversigt til transportør

Udskriv end of day lister, waybill mv. til chaufføren.

Nicklas Nguyen avatar
Skrevet af Nicklas Nguyen
Opdateret over en uge siden

Når dine forsendelser bliver afhentet, er det vigtigt at sikre dig, at chaufføren underskriver din End of day-liste. Dette fungerer som bevis for, at forsendelsen er overdraget til transportøren og kan være afgørende i tilfælde af en mulig bortkomstsag.

Nogle transportører kræver også, at en Waybill inkluderes med din forsendelse.

Dette er i bund og grund en opsummering af forsendelser, oprettet i en bestemt tidsperiode og oprettet ved ankomsten af chaufføren for at hente forsendelser.

Du kan nemt udskrive disse dokumenter fra to forskellige visninger i Shipmondo:

Fra Dokumenter

Denne funktioner bruges hvis du ønsker at oprette en samlet End of day liste for en bestemt periode.

Gå til Forsendelser > Dokumenter > End of day og klik på Plus-knappen (+), nederst til højre.

Vælg den ønskede transportør og afgræns perioden.

Klik på Hent.

Fra Bestilte forsendelser

Denne funktioner bruges hvis du ønsker at oprette en End of day liste for nogle bestemte forsendelser, for én eller flere transportører samtidigt. Hvis de valgte forsendelser tilhører flere forskellige transportører, så vil der blive oprettet en End of day liste pr. transportør.

Markér de ønskede forsendelser, klik på pilen ved siden af Hent/Udskriv-knappen og derefter på Hent end of day.

Udskriv end of day liste med et scan

Synes du, at det er omstændigt at hente end of day listen som PDF og efterfølgende udskrive den, så har du også mulighed for at udskrive en end of day liste ved at scanne en stregkode.

Ønsker du at gøre brug af den funktion, så skal du:

2) Opsætte "Primær printer til øvrige dokumenter" (det er printeren som end of day listen vil blive udskrevet på)

3) Hente og udskrive stregkoden for den/de aktuelle transportør(er) ved at klikke på dropdown-knappen til højre for Hent knappen og vælge Hent stregkode til udskrivning.

Eksempel på hvordan stregkoden ser ud:

Når stregkoden er udskrevet på en label eller på papir, så kan du scanne stregkoden med en håndscanner eller kameraet på din mobiltelefon/tablet og en end of day liste for den aktuelle transportør, vil automatisk blive udskrevet på den opsatte printer.

Fra dato og til dato vil være sat til dagens dato. Fra kl. vil være "0:00" og Til kl. vil være tidspunkt hvor du scanner stregkoden.

Når du scanner stregkoden, så skal du være logget ind på din Shipmondo-konto og browservinduet skal være aktivt på din computer/mobiltelefon/tablet.

Besvarede dette dit spørgsmål?