Alle samlinger
Praktisk
DHL Freight Sverige
DHL Freight Sverige - Information og krav
DHL Freight Sverige - Information og krav

Når du sender pakker og paller med DHL Freight er det vigtigt, at du overholder de tilladte dimensioner, vægt og krav til forsendelsen.

Jelena Hansen avatar
Skrevet af Jelena Hansen
Opdateret over en uge siden

Pakketyper

På Shipmondo kan du købe DHL Freight Sverige forsendelser.

Med DHL Freight kan du sende både pakker og paller indenrigs i Sverige, samt fra Sverige til udlandet.

Når du køber DHL Freight forsendelser, er afhentning af din pakke/dit gods på din adresse inkluderet i fragtprisen.

I linket herunder kan du læse om DHL Freights forskellige pakketyper.

Klargøring og afhentning af forsendelse

Forsendelsen skal være forsynet med en pakkelabel. Hvis en forsendelse skal til en destination, som kræver indfortoldning (lande uden for EU), er det vigtigt, at informationerne for proformafaktura bliver oplyst og indtastet korrekt.

Når forsendelser afhentes, skal du sørge for at få chaufførens underskrift på din End of Day liste, som kan udskrives fra din Shipmondo-konto. Det er dit bevis på at forsendelsen er blevet overdraget til transportøren, og kan spille en rolle i en evt. bortkomst sag.

Afhentning kan bestilles elektronisk på din Shipmondo-konto og det er transportøren der styrer hvornår afhentning kan tage sted. Kontakt transportøren gennem deres hjemmeside for at få flere oplysninger vedr. muligheder for afhentning.

Det er vigtigt, at afhentningen står klar til afhentning, når DHL Freight kommer for at hente forsendelsen.

Emballagekrav

Indholdet skal være emballeret på en sådan måde, at det kan sammenlæsses med andet gods og tåle vejtransport i presenningsopbyggede lastbiler. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck.

Det er afsenders ansvar, at en forsendelse er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet, og som endvidere forhindrer, at forsendelsen volder skade på andre forsendelser, DHL Freight eller tredjemand.

Du kan finde DHL Freights tips til emballagen på deres hjemmeside her.

Ikke tilladt indhold

DHL Freight forsendelser må ikke indeholde licenspligtige våben og/eller våbendele, levende eller døde dyr, lig eller aske, farligt affald, kontanter, værdipapirer, personlige ejendele, varer omfattet af CITES (truede arter) eller lign., syntetiske stoffer eller psykoaktive stoffer.

Farligt gods, brændbare og eksplosive stoffer, varer, der er følsomme over for temperatur, våben, affald, værdigenstande (f.eks. kunst, antikviteter og juveler), levende planter, letfordærvelige ting, tobak, alkohol, varer sendt COD (international) samt varer, der er underlagt lovlige begrænsninger på import til eller eksport fra Sverige eller indenlandske transport, kan kun sendes efter skriftlig aftale direkte med DHL Freight og kræver egen fragtaftale med DHL Freight men understøttes pt. ikke gennem Shipmondo.

Som afsender er det dit ansvar at sikre, at indholdet af din forsendelse er acceptabelt og i overensstemmelse med lovgivningen i både afsender- og modtagerland.

Hvis du er usikker på, om dine varer kan transporteres eller hvis der er nogen restriktioner af indholdet, bedes du kontakte DHL Freight her.

DHL Freights øvrige vilkår og betingelser

Med DHL Freight kan du sende til hele verden, dog skal du være opmærksom på, hvis du sender til Rusland med DHL Freight, så kan der kun leveres til erhverv.

dette link kan du læse nærmere om DHL Freights øvrige vilkår og betingelser for transport, herunder bl.a. fortoldning, vareforsikring, omstændigheder udenfor DHL’s kontrol, afsenders garantier og indeståelser.

Tillægsydelser og priser

Når du booker forsendelser med DHL Freight, er der en række gebyrer for tillægsydelser, som kan blive pålagt din forsendelse. Det er eksempelvis, hvis din forsendelse ikke opfylder transportørens krav eller af andre årsager kræver særlig håndtering af transportøren.

Det er derfor vigtigt, at du læser og kender til de forskellige tillægsydelser.

Besvarede dette dit spørgsmål?