Pakketyper

På Shipmondo kan du købe DHL Freight Sverige forsendelser.

Med DHL Freight kan du sende både pakker og paller indenrigs i Sverige, samt fra Sverige til udlandet.

Når du køber DHL Freight forsendelser, er afhentning af din pakke/dit gods på din adresse inkluderet i fragtprisen.

I linket herunder kan du læse om DHL Freights forskellige pakketyper.

Klargøring og afhentning af forsendelse

Forsendelsen skal være forsynet med en pakkelabel. Hvis en forsendelse skal til en destination, som kræver indfortoldning (lande uden for EU), er det vigtigt, at informationerne for proformafaktura bliver oplyst og indtastet korrekt.

Når forsendelser afhentes, skal der vedlægges en End of Day liste, som kan udskrives fra din Shipmondo-konto.

Afhentning kan bestilles elektronisk på din Shipmondo-konto og det er transportøren der styrer hvornår afhentning kan tage sted. Kontakt transportøren gennem deres hjemmeside for at få flere oplysninger vedr. muligheder for afhentning.

Det er vigtigt, at afhentningen står klar til afhentning, når DHL Freight kommer for at hente forsendelsen.

Emballagekrav

Indholdet skal være emballeret på en sådan måde, at det kan sammenlæsses med andet gods og tåle vejtransport i presenningsopbyggede lastbiler. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck.

Det er afsenders ansvar, at en forsendelse er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet, og som endvidere forhindrer, at forsendelsen volder skade på andre forsendelser, DHL Freight eller tredjemand.

Du kan finde DHL Freights tips til emballagen på deres hjemmeside her.

Ikke tilladt indhold

DHL Freight forsendelser må ikke indeholde levende eller døde dyr, lig eller kremerede rester, farligt affald, kontanter, værdipapirer eller personlige genstande og/eller møbler, der skal flyttes.

Farligt gods, brændbare og eksplosive stoffer, varer, der er følsomme over for temperatur, våben, affald, værdigenstande (f.eks. kunst, antikviteter og juveler), levende planter, letfordærvelige ting, tobak, alkohol, varer sendt COD (international) samt varer, der er underlagt lovlige begrænsninger på import til eller eksport fra Sverige eller indenlandske transport, kan kun sendes efter skriftlig aftale direkte med DHL Freight og kræver egen fragtaftale med DHL Freight men understøttes pt. ikke gennem Shipmondo.

Det er dit ansvar som afsender altid at sikre at indholdet af din pakke er acceptabelt og ikke krænker nogen lov eller regering.

Hvis du er usikker på, om dine varer kan transporteres eller hvis der er nogen restriktioner af indholdet, bedes du kontakte DHL Freight her.

DHL Freights øvrige vilkår og betingelser

Med DHL Freight kan du sende til hele verden, dog skal du være opmærksom på, hvis du sender til Rusland med DHL Freight, så kan der kun leveres til erhverv.

dette link kan du læse nærmere om DHL Freights øvrige vilkår og betingelser for transport, herunder bl.a. fortoldning, vareforsikring, omstændigheder udenfor DHL’s kontrol, afsenders garantier og indeståelser.

Tillæg/priser for ekstraordinære aktiviteter

DHL freight afregner et tillæg for ekstraordinære aktiviteter. Det er vigtigt, at du læser og kender til disse. Læs mere om tillæg/priser for DHL Freights ekstraordinære aktiviteter her.

Besvarede dette dit spørgsmål?