Pluk indstillinger

Tilpas din pluk & pak løsning til din arbejdsgang.

Nicklas Nguyen avatar
Skrevet af Nicklas Nguyen
Opdateret over en uge siden

Når du tager vores plukløsning i brug, så er løsningen opsat med standardopsætning.

Du har mulighed for at til-/fravælge en række funktioner, så du kan tilpasse plukløsningen til din arbejdsgang.

Du finder alle pluk indstillinger under Indstillinger > Pluk.

Herunder kan du læse nærmere om indstillingerne.

Generelt

Indstilling

Beskrivelse

Primær handling

Vælg funktionen for den primære knap under ordrerhåndtering.

Vælg Start plukrute, hvis du ønsker at benytte digitale plukruter.

Vælg Opret plukrutesedler, hvis du ønsker at benytte plukrutesedler.

Plukrute

Indstilling

Beskrivelse

Start automatisk ved første vare

Når plukruten bliver oprettet, bliver første vare på ruten automatisk valgt.

Advar ved delvis plukning af varer

Hvis du bekræfter et pluk og det fulde antal ikke er blevet plukket, så vil der komme en besked frem på skærmen, der advarer, at ikke alle enheder er blevet plukket.

Bekræft automatisk når pluk antallet er opnået

Benytter du scanner og scanner en vare, så øges antallet med en enhed pr. scanning.

Når du har scannet alle enheder, der skal plukkes for en vare, så vil plukket automatisk blive bekræftet.

Gå automatisk til næste vare

Ved bekræft af pluk, fortsættes der automatisk til den næste vare på plukruten.

Afslut automatisk når alle varer er plukket

Når sidste vare på plukruten er blevet plukket afsluttes plukruten automatisk.

Vis varebillede på listen

Billeder af varen der skal plukkes vil blive vist på skærmen (kræver at der er billeder på varerne i Shipmondo).

Afspil lyd ved scanning

Der afspilles en lyd, når en vare blive scannet.

Benyt kamera på mobile enheder

Giver mulighed for, at du benytte kameraet på din mobil/tablet til at scanne stregkoder.

Vibrer ved scanning (kun Android)

Hvis en Android-enhed benyttes til pluk, vibrerer enheden, når der scannes.

Spring opsummering over hvis muligt

Spring skærmbilleder med opsummering over, hvis der ikke er fejl.

Handling ved delvist plukket ordre

Vælg den ønskede handling for en ordre, hvis ikke alle varer på ordren kan plukkes.

Vælg Opret delleverance, hvis du ønsker, at der oprettes en delleverance med de plukkede varer.

Vælg Sæt ordre på pause, hvis du ønsker, at ordrestatussen ændres til “Pauset”. Ved denne handling oprettes der ikke en delleverance for ordren, og du skal personligt tage stilling til, hvad der efterfølgende skal ske med ordren (f.eks. om kunden skal kontaktes og/eller de manglende varer skal genbestilles).

Benyt oplæsning

En stemme vil hjælpe en med anvisninger omkring hvad der skal ske/er sket.

Oplæs varenavn

Har du tilvalgt at Benyt oplæsning, så kan du tilvælge at få oplæst varenavn.

Pluksedler

Indstilling

Beskrivelse

Benyt kamera på mobile enheder

Giver mulighed for, at du benytte kameraet på din mobil/tablet til at scanne stregkoder.

Afslut pluk

Vælg hvilke handlinger, der skal udføres, når du afslutter et pluk.

Benytter du pluksedler i stedet for plukruter, så vil handlingerne blive udført, når du scanner stregkoden på pluksedlen.

Indstilling

Beskrivelse

Opret leverance

En leverance for ordren vil blive oprettet. Denne handling kan ikke fravælges.

Bestil forsendelse

En forsendelse for leverancen vil blive oprettet.

Udskriv pakkelabel

Pakkelabel for leverancen vil blive printet automatisk, hvis der er tilføjet en printer og en primær til pakkelabel er opsat.

Udskriv proformafaktura

Proformafaktura for leverancen vil blive printet automatisk, hvis der er tilføjet en printer og en primær printer til proformafaktura er opsat.

Udskriv følgeseddel

Hæv betaling

Penge vil blive hævet på ordren, hvis der er opsat en betalingsgateway til ordreintegrationen.

Integrationsspecifik indstilling

Har du flere webshops og ønsker du at din opsætning kun skal gælde for en specifik webshop, så kan du lave en integrationsspecifik indstilling. Gå til indstillinger for din ordreintegration (Indstillinger > Integration > Ordrer) og aktiver integrationsspecifikke indstillinger under fanen Pluk.

Besvarede dette dit spørgsmål?