Har du nogle standard emballage, vægtklasser, fragtprodukter eller services, som du ofte bruger til dine forsendelser, så kan du oprette dine forsendelsesskabeloner.

Forsendelsesskabeloner finder du under menuen Forsendelser > Skabeloner.

Med forsendelsesskabeloner kan du oprette dine forsendelser hurtigt og præcist med præudfyldte informationer.

Automatiser din tolddeklaration når du sender udenfor EU

Sender du udenfor EU, så kan du oprette forsendelsesskabeloner med præudfyldte toldoplysninger. Det giver dig mulighed for, at du kan automatisere tolddeklaration og oprettelse af proformafaktura til dine forsendelser udenfor EU. Se eksempel på en forsendelsesskabelon til USA herunder.

Se hvordan forsendelsesskabeloner bliver brugt:

Tags: præudfyldning, automatisk tolddeklaration

Fandt du dit svar?