Har du egen fragtaftale, hvor dine priser er bedre end vores på nogle fragtprodukter, mens de er dårligere ved andre, så kan du selv styre hvilken fragtaftale, der skal benyttes vha. dropdownfeltet under Fragtaftale under Levering ved din bestilling.

I dette felt kan du vælge at bruge vores aftale, der hedder Shipmondo, eller din egen aftale, som er kendetegnet ved dit kundenummer ved transportøren. I eksemplet herunder er kundenummeret 123456789.

Vælger du aftalen Shipmondo, så bliver din forsendelse bestilt gennem vores fragtaftale, og du betaler fragten direkte til Shipmondo.

NB! Vær opmærksom på at hvis du skifter mellem din egen og vores fragtaftale ved GLS, så skal pakkerne skilles ad. Forsendelser genereret igennem vores fragtaftale med GLS må ikke blive afhentet, men skal indleveres i den nærmeste GLS Pakkeshop.

Fandt du dit svar?