Når du skal sende en pakke udenfor EU med f.eks. PostNord eller DHL Express, bliver du bedt om at udfylde oplysninger til proformafaktura / handelsfaktura elektronisk under oprettelse af forsendelsen.

Toldbehandling i modtagerlandet skal bruge proformafaktura/handelsfaktura for at kunne verificere værdien af din forsendelse. 

Sådan udfylder du

Følgende oplysninger skal udfyldes per varenummer, når du udfylder en proformafaktura/handelsfaktura:

Kategori

Her vælger du hvilken kategori, dine varer tilhører, for at den korrekte type af tolddokumenter bliver oprettet til din forsendelse.

Vælger du Salg af vare eller Andet, så oprettes der en handelsfaktura, som du skal bruge til din forsendelse.

I de øvrige tilfælde er det en proforma faktura, der bliver oprettet, og derfor skal du sørge for at vælge den korrekte kategori for dine varer, så de rigtige dokumenter bliver gjort klar til dig automatisk.

Antal

Antallet af produktet i forsendelsen.

Land

ISO-landekode for produktets oprindelsesland. Hvis produktet f.eks. er produceret i Kina, så skal der angives “CN”.

På SKAT’s hjemmeside kan du finde en liste over ISO-landekoder: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=136717.

Indhold (på engelsk)

Beskrivelse af produktet på engelsk f.eks. “Shoes”. 

Tarifkode

Tarifkoder er klassificering af dit produkt i forhold til Intrastat. Intrastat er en enhed, der registrerer import/eksport mellem landene.

Tarifkoden skal angives uden mellemrum og punktum.

Derudover skal tarifkoden være på enten 8, 10 eller 12 cifre. Hvis din tarifkode er på f.eks. 7 cifre, så skal du selv tilføje et 0 til sidst, så den har 8 cifre.

Kender du ikke tarifkoden på produktet, kan du bede om den fra din leverandør. Er der ikke en leverandør, skal du efter bedste evne selv klassificere produktet. Du kan på SKAT’s hjemmeside slå tarifkode op: http://vita.toldskat.dk/vita.htm.

Få mere information om tarif-koder eller se vores komplette tarif-guide.

Enheds vægt

Vægten per enhed i gram.

Enheds værdi

Salgsværdien (kundens købspris) per enhed.
Der skal angives uden decimaler.

Sådan håndterer du de elektroniske tolddokumenter

De udfyldte oplysninger bliver overført elektronisk til transportøren.

Afhængigt af modtagerland og transportør, er det muligt at det bliver nødvendigt at du samtidigt skal fastgøre et bestemt antal eksemplarer af proformafaktura / handelsfaktura udenpå din forsendelse.

Du kan hente proformafaktura / handelsfaktura ved at klikke på pilen ved siden af knappen Udskriv og luk og vælge Udskriv proformafaktura på > vælg din printer.

Diverse transportører har diverse krav for hvad du skal gøre med dine tolddokumenter. Her finder du info om hvordan du skal forberede forsendelsen for den valgte transportør:

PostNord Danmark

Hvis du sender med PostNord Danmark, så kan du på dette link (PostNord landefakta) se hvor mange kopier af proformafaktura / handelsfaktura du skal printe og vedlægge med din forsendelse.

DHL Express

Hvis du sender med DHL Express, så kan det være, at der for det konkrete modtagerland understøttes Paperless Trade. Understøtter et modtagerland Paperless Trade, så vil teksten C-PLT fremgå på selve pakkelabelen. Når det er tilfældet, så skal du ikke vedlægge fysiske tolddokumenter med den fysiske forsendelse.

Står der derimod ikke C-PLT på pakkelabelen, så skal du sørge for at udskrive og vedlægge 3 kopier af proforma-/handelsfakturaen i en plastiklomme, som påklæbes på ydersiden af forsendelsen.

Tags: tarif, told, proforma, salgsfaktura, handelsfaktura

Fandt du dit svar?