Når du skal sende en pakke udenfor EU med f.eks. PostNord eller DHL Express, bliver du bedt om at udfylde oplysninger til proformafaktura elektronisk under oprettelse af forsendelsen.

Toldbehandleren i modtagerlandet skal bruge proformafakturaen for at kunne verificere værdien af din forsendelse. 

De udfyldte oplysninger bliver overført elektronisk til transportøren, og du skal samtidig fastgøre et antal eksemplarer af proformafakturaen (afhængigt af modtagerland) udenpå din forsendelse.

Følgende oplysninger skal udfyldes per produktnummer, når du udfylder en proformafaktura:

Kategori

Her vælger du hvilken kategori, dine varer tilhører.

Vælger du Salg af vare eller Andet, så oprettes der en salgsfaktura, som du skal bruge til din forsendelse.

I de øvrige tilfælde er det en proforma faktura, der bliver oprettet, og derfor skal du sørge for at vælge den korrekte kategori for dine varer, så de rigtige dokumenter bliver gjort klar til dig automatisk.

Antal

Antallet af produktet i forsendelsen.

Land

ISO-landekode for produktets oprindelsesland. Hvis produktet f.eks. er produceret i Kina, så skal der angives “CN”.

På SKAT’s hjemmeside kan du finde en liste over ISO-landekoder: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=136717.

Indhold (på engelsk)

Beskrivelse af produktet på engelsk f.eks. “Shoes”. 

Tarifkode

Tarifkoder er klassificering af dit produkt i forhold til Intrastat. Intrastat er en enhed, der registrerer import/eksport mellem landende.

Tarifkoden skal angives uden mellemrum og punktum.

Derudover skal tarifkoden være på enten 8, 10 eller 12 cifre. Hvis din tarifkode er på f.eks. 7 cifre, så skal du selv tilføje et 0 til sidst, så den har 8 cifre.

Kender du ikke tarifkoden på produktet, kan du bede om den fra din leverandør. Er der ikke en leverandør, skal du efter bedste evne selv klassificere produktet. Du kan på SKAT’s hjemmeside slå tarifkode op: http://vita.toldskat.dk/vita.htm.

Enheds vægt

Vægten per enhed i gram.

Enheds værdi

Salgsværdien (kundens købspris) per enhed.
Der skal angives uden decimaler.


Tags: tarif, told, proforma

Fandt du dit svar?