Alle samlinger
Forsendelser
Personlig besked
Opsæt Trustpilot Automatisk Feedback Service med Shipmondo
Opsæt Trustpilot Automatisk Feedback Service med Shipmondo

Send Trustpilot anmeldelsesinvitationer til dine kunder når dine ordrer er håndteret i Shipmondo.

Nicklas Nguyen avatar
Skrevet af Nicklas Nguyen
Opdateret over en uge siden

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du opsætter Trustpilot Automatisk Feedback Service (AFS), så der bliver sendt anmeldelsesinvitationer ud fra Trustpilot til dine kunder, når dine ordrer er blevet håndteret og der oprettet forsendelser i Shipmondo.

Rent teknisk foregår det ved, at Shipmondo sender en kopi (bcc) af din personlig besked i Shipmondo til en unik Trustpilot e-mail adresse, der er tilknyttet til din Trustpilot virksomhedskonto.

Når Trustpilot modtager en kopi af den personlige besked til kunden, trigges Trustpilot AFS der automatisk vil sørge for at udsende en anmeldelsesinvitation 7 dage senere til kunden.

Forudsætningen for at opsætte Trustpilot AFS med Shipmondo er derfor, at du benytter personlige e-mail beskeder i Shipmondo.

Hvorfor trigge Trustpilot AFS fra Shipmondo?

Trustpilot anbefaler som udgangspunkt at bruge kundens ordrebekræftelse e-mail som trigger for Trustpilot AFS, men ved at bruge ordrebekræftelse e-mailen er der stor risiko for at en ordre bliver annulleret i mellemtiden af kunden eller at forsendelsen ikke er nået frem hos kunden på tidspunktet, hvor Trustpilot anmeldelsesinvitationen bliver udsendt.

Den risiko minimerer du væsentligt ved at benytte Shipmondos personlige e-mail beskeder til at trigge Trustpilot AFS, idet personlige beskeder først bliver afsendt, når forsendelser bliver oprettet i Shipmondo.

Sådan opsætter du Trustpilot AFS med Shipmondo

Trin 1 - Find din Trustpilot unikke e-mail adresse

Log på din Trustpilot virksomhedskonto og følg Trustpilots vejledning og kopier/notér din unikke Trustpilot e-mail adresse.

Trin 2 - Udfyld bcc på din personlig e-mail besked

Log på din Shipmondo-konto og gå til Indstillinger > Personlig beskeder.

Vælg personlig e-mail besked (Trigger: Forsendelse: Oprettet med service tilvalgt) og udfyld bcc-feltet med din unikke Trustpilot e-mail adresse fra Trin 1 og klik på Gem.

Se eksempel herunder:

NB! For at bruge Trustpilot AFS med Shipmondo, skal du benytte personlige e-mail beskeder i Shipmondo. Læs mere om opsætning og brug af personlig beskeder her.

Trustpilot AFS er nu opsat med dit Shipmondo.

Besvarede dette dit spørgsmål?