Alle samlinger
Forsendelser
Personlig besked
Opsætning af personlige beskeder
Opsætning af personlige beskeder

Sådan opsætter du en personlig besked.

Jan Petersen avatar
Skrevet af Jan Petersen
Opdateret over en uge siden

Herunder kan du læse om hvordan du opsætter personlige beskeder i Shipmondo.

Opsætning af personlige beskeder finder du under menupunktet Indstillinger > Personlig besked.

Når du opretter en personlig besked skal du først vælge om beskeden skal sendes som e-mail eller SMS, dernæst skal du vælge en Trigger.

Triggers

Trigger bestemmer hvilken handling, der udløser afsendelse af den personlige besked. Du har følgende valgmuligheder:

 • Faktura: Faktura oprettet - Personlig besked sendes med kundens vedhæftet faktura.

 • Faktura: Kreditnota oprettet - Personlig besked sendes med kundens vedhæftet kreditnota.

 • Forsendelse: Oprettet med service tilvalgt - Personlig besked sendes, når du har bestilt en forsendelse og har tilvalgt Personlig SMS/E-mail besked servicen.

 • Forsendelse: Adresselabel oprettet med service tilvalgt - Personlig besked sendes, når du har oprettet enten en ufrankeret Adresselabel eller en Adresselabel m. proforma og har tilvalgt Personlig SMS/E-mail besked servicen.

 • Forsendelse: Påmindelse ved uafhentet pakke - Personlig besked sendes, når en forsendelse markeres med rød. Denne trigger kræver, at Shipmondo understøtter pakkeovervågning for transportøren.

 • Forsendelse: Retur modtaget - Personlig besked sendes til din kunde, når du registrerer, at du har modtaget returordren for at give en statusopdatering ift. returforsendelsen.

 • Ordre: Leveret af tredjepart - Personlig besked sendes til din kunde, når du markerer ordren som Leveret af tredjepart.

 • Ordre: Refundering - Personlig besked sendes, når en ordre er helt eller delvist refunderet.

 • Ordrestatus: Afhentet - Personlig besked sendes, når en ordre skifter status til "Afhentet".

 • Ordrestatus: Igangsat - Personlig besked sendes, når en ordre skifter status til "Igangsat".

 • Ordrestatus: Klar til afhentning - Personlig besked sendes når en ordre skifter status til "Klar til afhentning".

 • Ordrestatus: Pakket - Personlig besked sendes når en ordre skifter status til "Pakket".

 • Ordrestatus: Annulleret - Personlig besked sendes når en ordre skifter status til "Annulleret".

 • Returportal: Forsendelse - Personlig besked sendes til din kunde, når han/hun har bestilt en returforsendelse. Beskeden indeholder dokumenterne tilknyttet til returforsendelsen f.eks. returlabel, returseddel og QR-kode til retur.

 • Returportal: Forsendelse modtaget - Personlig besked sendes til din kunde, når du registrerer, at du har modtaget returordren for at give en statusopdatering ift. returforsendelsen.

NB! Ordrestatus baseret triggers kræver brug af ordrehåndtering.

Bestemt modtagerland

Under Bestemt modtagerland har du mulighed for at målrette din personlige besked til et bestemt modtagerland, f.eks. hvis du ønsker at kommunikere i forskellige sprog afhængig af modtagerlandet.

NB! Angiver du Nej i Bestemt modtagerland, så vil beskeden blive sendt til alle modtagerlande, hvor der ikke er opsat en personlig besked med et bestemt modtagerland. På den måde vil en modtager altid højst modtage én personlig besked for den pågældende trigger.

Pro tip: Du kan vælge et bestemt modtagerland, hvis du f.eks. ønsker at sende din personlige besked i et bestemt sprog eller på anden måde vil målrette din personlige besked for netop dette modtagerland. Samtidig kan du oprette en generel personlig besked for alle andre lande som f.eks. er på engelsk.

Integrations bestemt

Har du flere webshops sat op med din Shipmondo-konto, så har du mulighed for at målrette/have forskellige personlige beskeder til den enkelte webshop ved at angive en bestemt ordreintegration for din personlige besked.

Hvis en bestemt ordreintegration vælges, afsendes beskeden kun hvis den kommer fra en kladde/ordre fra den valgte ordreintegration.

NB! Har du opsat to personlige beskeder med den samme trigger og begge opfylder modtagerlandet for en ordre/forsendelse, men hvor du på den ene har valgt en bestemt ordreintegration, og på den anden har sat den til at være ikke integration bestemt, så vil kun den personlige besked med bestemt ordreintegration blive sendt, hvis den kommer fra en kladde/ordre fra den valgte ordreintegration. På den måde vil en modtager altid højst modtage én personlig for den pågældende trigger.

Tidspunkt

For de fleste ønskes det, at personlige beskeder sendes så snart, at handlingen trigges/sker, men ønsker du i stedet at udsætte den personlige besked til et bestemt tidspunkt er dette også muligt.


Det kan f.eks. være, at kundens ordre er klar til afhentning kl. 8, men din butik først åbner kl. 10. Her er det muligt at indstille din personlige besked til først at blive afsendt kl. 10 i stedet for det tidspunkt, hvor ordren sættes til "Klar til afhentning".

NB! Hvis en personlig besked trigges efter det valgte tidspunkt på dagen, vil den personlige besked først sendes dagen efter på det valgte tidspunkt.

Bliver en forsendelse annulleret inden afsendelsestidspunktet, så vil den planlagte personlige besked ikke blive afsendt. Hvis tidspunktet for trigger sættes til kl. 16, men forsendelsen annulleres kl. 14, så vil beskeden ikke blive sendt til modtageren alligevel.

Tilpasning af personlig besked og tags

Vi har standardtekster til både personlig e-mail og SMS, som du kan vælge at bruge eller tage udgangspunkt i.

Ønsker du at tilpasse din personlige besked for den forsendelse/ordre, så kan du gøre det direkte i besked-editoren.

Det kan f.eks. være, at du ønsker at inkludere Track&Trace-nummer for en forsendelse eller ordrenummer for en ordre.

Vi har gjort en række tags (variabler) tilgængelige, som du kan benytte. Disse tags vil blive erstattet, når beskeden sendes afsted. Det betyder at du f.eks. kan indsætte modtagers navn for at gøre din besked mere personlig.

Du kan vælge et tag fra dropdown ved at skrive * i besked-editoren:

Følgende tags er muligt at benytte:

Forsendelse:

 • *sender_name* - Afsenders navn

 • *sender_email* - Afsenders email

 • *receiver_name* - Modtagers navn

 • *receiver_email* - Modtagers email

 • *receiver_zipcode* - Modtagers postnummer

 • *receiver_country_code* - Modtagerlandekode

 • *receiver_mobile* - Modtagers mobilnummer

 • *tt* - Forsendelsens Track&Trace-nummer

 • *tt_url* - URL til forsendelsens trackingside

 • *tt_link* - HTML link til forsendelsens trackingside

 • *parcel_numbers* - Forsendelsens pakkenumre

 • *parcel_count* - Antal pakker i forsendelsen

 • *shipping_agent* - Transportørens navn

 • *shipping_product* - Transportørproduktets navn

 • *service_point* - Udleveringssted / Pakkeshop

 • *reference* - Forsendelsens reference

Ordre:

 • *sender_name* - Afsenders navn

 • *sender_email* - Afsenders email

 • *receiver_name* - Modtagers navn

 • *receiver_email* - Modtagers email

 • *receiver_country_code* - Modtagerlandekode

 • *receiver_mobile* - Modtagers mobilnummer

 • *order_id* - Ordre ID

 • *order_reference* - Reference fra ordren

Tilpasning af design i HTML

Det er muligt at tilpasse e-mail beskeder i HTML og på den måde kan du lave dit eget e-mail design. Ønsker du at ændre på designet på dine e-mail beskeder, så kræver det, at du har kendskab til HTML.

Alternativt findes der eksterne programmer/services, hvor du har mulighed for at designe dine e-mails og eksportere HTML-koden, som du kan kopiere ind på din personlig besked.

Vælger du at redigere i designet, anbefaler vi, at du tester dit design med de gængse browsere/e-mail programmer, da nogle ældre e-mail programmer er begrænset med hensyn til rendering af HTML/CSS.

Testvisning

Når du har tilpasset din personlige besked, kan du med Testvisning-knappen se, hvordan beskeden kommer til at se ud. I testvisnigen vil tags blive erstattet med test-data.

Eksempel på testvisning af SMS:

Besvarede dette dit spørgsmål?