Alle samlinger
Praktisk
Danske Fragtmænd
Danske Fragtmænd - Information og krav
Danske Fragtmænd - Information og krav

Danske Fragtmænd er en velegnet transportør, når du har brug for at transportere stort gods.

Nicklas Nguyen avatar
Skrevet af Nicklas Nguyen
Opdateret over en uge siden

Fragtprodukter

Med Danske Fragtmænd Enhedsforsendelse kan du få afhentet dit gods på din adresse og få det transporteret til en ønsket leveringsadresse:

Omdeling erhverv

Forsendelser med Danske Fragtmænd kan leveres til alle erhvervsadresser på alle brofaste øer i Danmark.

Levering sker normal til modtagers rampe eller dør i jordhøjde.

Omdeling privat

Danske Fragtmænd tilbyder levering af gods til privatadresser.

Det er desuden muligt at tilkøbe indbæringsservice, så din kunde kan få hjælp og leveret sit gods hele vejen.

Mål og dimensioner

Vejer forsendelsen under 20 kg, er det vigtigt, at forsendelsen skal kunne læsses på vogn af én mand.

Hvis en forsendelse vejer over 20 kg, er det et krav, at indholdet skal ligge på en palle. Det er ikke muligt at få den anvendte palle retur eller få byttet palle, når Danske Fragtmænd afhenter forsendelsen.

Med Danske Fragtmænd er det muligt at vælge mellem halvpalle og helpalle.

Maksimale mål for halvpalle:

Maks. mål

Maks. højde

Maks. vægt

80 x 60 cm

160 cm

350 kg

Maksimale mål for helpalle:

Maks. mål

Maks. højde

Maks. vægt

80 x 120 cm

200 cm

600 kg

NB! Overskrides de maksimale mål for en helpalle, vil forsendelsen blive faktureret enten som to paller eller stykgods. Det samme gælder, hvis forsendelsen overstiger 20 kg og godset ikke ligger på en palle.

Ikke tilladt indhold

Forsendelser der sendes med Danske Fragtmænd må ikke indholde: Farligt indhold, levende eller døde dyr, våben eller våbendele, letfordærvelige varer, kopiprodukter. Danske Fragtmænd forbeholder sig ret til at vurdere og afvise gods med forbudt indhold.

Emballagekrav

Indholdet skal være emballeret på en sådan måde, at det kan sammenlæsses med andet gods og tåle vejtransport i presenningsopbyggede lastbiler. Paller og stykgods skal kunne tåle håndtering med truck.

Det er afsenders ansvar, at en forsendelse er emballeret på en måde, der sikrer, at indholdet er tilstrækkeligt beskyttet, og som endvidere forhindrer, at forsendelsen volder skade på andre forsendelser, Danske Fragtmænd eller tredjemand.

Klargøring og afhentning af forsendelse

Forsendelsen skal være forsynet med en pakkelabel.

Når forsendelser afhentes, skal du sørge for at få chaufførens underskrift på din End of Day liste, som kan udskrives fra din Shipmondo-konto. Det er dit bevis på at forsendelsen er blevet overdraget til transportøren, og kan spille en rolle i en evt. bortkomst sag.

Danske Fragtmænd kan afhente forsendelser på adresser, der ligger på brofaste øer i Danmark.

Booking af afhentning sker automatisk. Det er dog muligt, at angive en ønsket afhentningsdato ved booking af en forsendelse.

Afhentning kan finde sted på alle dage, undtagen lørdage, søndage og helligdage. Hvis en forsendelse bliver bestilt inden kl. 13:00, kan afhentningen ske på samme dag.

Seneste tidspunkt for afhentning er kl. 17:00.

Det er vigtigt, at afhentningen står klar til afhentning, når Danske Fragtmænd kommer for at hente forsendelsen. Er forsendelsen ikke klar ved afhentningen, vil der blive opkrævet et tillæg.

Leveringsområder

Forsendelser med Danske Fragtmænd kan leveres til alle adresser på alle brofaste øer i Danmark og hovedparten af forsendelser bliver leveret inden kl. 14.00 på leveringsdagen.

Leverance til Dyrehavsbakken, frihavne, lufthavne, private modtagere, storcentre eller Tivoli i København kan ske mod tillægsgebyr.

Fragtpriser

Fragtprisen med Danske Fragtmænd er afhængig af forsendelsens afhentnings- og leveringspostnummer.

Tillægsydelser og priser

Når du booker forsendelser med Danske Fragtmænd, er der en række gebyrer for tillægsydelser, som kan blive pålagt din forsendelse. Det er eksempelvis, hvis din forsendelse ikke opfylder transportørens krav eller af andre årsager kræver særlig håndtering af transportøren.

Det er derfor vigtigt, at du læser og kender til de forskellige tillægsydelser.

Besvarede dette dit spørgsmål?